سامانه محاسبات سریع سورنا

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا

سامانه پردازش سریع سورنا در سال 1399 توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا به بهره برداری رسیده است. این سامانه آماده ارائه سرویس محاسباتی بمنظور استفاده تمامی اساتید محققین و دانشجویان دانشگاه الزهرا و اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه‌های کشور و همچنین پژوهشگران و محققان بخش خصوصی و دولتی، می‌باشد.

registration

ثبت نام

بمنظور دسترسی به سامانه لطفا از طریق این فرم ثبت نام نمایید.

userguide-banner

راهنمای استفاده

بمنظور استفاده از سامانه از این راهنما استفاده فرمایید.

وضعیت سامانه